Renal Hücreli Karsinom Renal Hücreli Karsinom

Renal Hücreli Karsinom

RENAL HÜCRELİ KARSİNOM

 

Her yıl tüm dünyada 175.000’den fazla ölüme neden olan böbrek kanseri dünyada en yaygın kanserlerden biri olmaya devam etmekte ve renal hücreli karsinom (RCC) tüm olguların yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır.
RCC, böbreklerin dokusunda, spesifik olarak da kanımızı süzen küçük tüplerde (tübüller olarak da bilinir) anormal hücreler geliştiğinde ortaya çıkar. Tipik olarak RCC böbrekteki tek bir tümördür; ancak nadir olgularda bir böbrekte ya da her iki böbrekte ortaya çıkan birkaç tümör olabilir.

 

Kimler RCC açısından risk altındadır?

 

RCC gelişimiyle bağlantılı çeşitli risk faktörleri vardır. Bunlar iki gruba ayrılabilir:

Değiştirilemeyen:

 • Yaş (yaşla birlikte artan insidans)
 • Cinsiyet (erkeklerde RCC gelişme olasılığı kadınlara kıyasla daha yüksektir)
 • Böbreği etkileyen başka genetik hastalıkların varlığı
 

Değiştirilebilen:

 • Sigara kullanımı
 • Obezite
 • Kan basıncı artışı gibi başka tıbbi bozuklukların varlığı
 • Meslek koşulları nedeniyle, metal temizleyici ve kimyasal katkı olarak kullanılan TCE trikloroetilen) gibi kimyasallara maruz kalma
 

RCC’nin 3 ana evresi vardır;

 

Tümörün büyüme ve yayılma derecesini, tanı sırasında sınıflandırılan evre belirler. Genel olarak RCC tümörleri lokalize, lokal olarak ileri evre ya da metastatik olarak kategorize edilebilir.

Lokalize: Böbrekle sınırlı olan tümörler.
Lokal ileri evre: Böbreği çevreleyen kan damarları ya da dokulara veya bunların ötesine yayılan tümörler.
Metastatik: Vücudun akciğer, kemikler ya da beyin gibi diğer bölgelerine yayılan tümörler.

 

RCC sıklıkla ileri evrelere kadar semptomatik açıdan sessizdir.

 

Hastalığın bu evresinde pek çok hastada semptom ortaya çıkmaması nedeniyle, lokalize RCC özel bir güçlük oluşturur. Ancak hastalığın sıklıkla hastalar başka nedenlere bağlı olarak abdominal tarama tetkikleri yaptırdığında yakalanması nedeniyle, erken tanı oranları yine de kabul edilebilir düzeydedir.
 

Hastalığın daha erken evrelerinde hastaların çoğunda herhangi bir açık semptom ortaya çıkmamasına karşın, tümör büyüdükçe en yaygın semptomlar böbreklerin yakınında lokalize olma eğilimi gösterir. RCC semptomları aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • İdrarda kan varlığı
 • Vücudun yan tarafında ağrı
 • Abdominal kitle
 • Yorgunluk ve iştah kaybı
 • Kilo kaybı
 

RCC’nin erken tanısı kritik önem taşır.

Tüm kanser formları gibi, RCC tanısının konması sırasındaki evre, prognoz üzerinde güçlü bir etki gösterir. RCC tanısı kanserin henüz böbrek dışına yayılmadığı lokalize evrede konulduğunda hastaların %93’ü 5 yıl sonra yaşamaya devam eder. Ancak onda birden fazla oranda hastanın tanıyı fark ettiği metastatik evrede tanı konulduğunda 5 yıldan sonra yalnızca %12’si yaşamını sürdürebilir. Sağkalım oranları arasındaki bu fark, erken tanı ve tedavinin önemini vurgular.
 

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

 

RCC tedavisi için çeşitli seçenekler mevcuttur. Kanserin böbrekte lokalize olduğu erken evrelerde cerrahi girişim etkilidir. İleri evre hastalığı olan bireyler için tedavi seçenekleri kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve kanser immünoterapilerini içerebilir.

Kaynak: https://www.medikaynak.com/kanser-immunolojisi/renal-hucreli-karsinom