Multipl Miyelom Multipl Miyelom

Multipl Miyelom

Multipl Miyelom olarak da bilinen miyelom plazma hücrelerinin kanseridir. Plazma hücreleri bizleri enfeksiyondan koruyan antikor üreten lökositlerdir. Miyelomda bu hücreler aşırı çoğalır, kemik iliğindeki trombosit, eritrosit gibi normal hücreleri baskılar.
 

Nedenleri Nelerdir?

Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte yaş en önemli risk faktörüdür. 45 yaş altındaki kişiler nadiren bu hastalığa yakalanır. Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Nadiren, x ışını veya diğer iyonize radyasyon maruziyetleri de miyelom gelişmesi için risk faktörü olabilir.
 

Belirtileri Nelerdir?

İnatçı bel ve sırt ağrıları multipl miyelom hastalığının en sık belirtilerinden biridir. Ancak bazen miyelom belirti vermez. Kan veya idrar tetkiklerinde normalden fazla protein seviyesi ile ileri tetkikler yapılarak saptanabilir. İlerlemiş vakalarda ise özellikle sırt ve kaburgalarda kemik ağrısı, kolay kemik kırıkları, nedeni bilinmeyen ateş, sık enfeksiyon, kolay kanama veya morarma, solunum güçlüğü, kol ve bacaklarda güçsüzlük ve aşırı yorgunluk belirtileri gözlenebilir. Pek çok durumla ilişkili olabilen bu belirtilere sahipseniz bir hekime danışınız.
 

Nasıl Tedavi Edilir?

Multipl miyelomlu kişilerin birçok tedavi seçeneği vardır. Seçenekler gözlem altında bekleme, indüksiyon tedavisi ve kök hücre naklidir. Bazen bu yöntemlerin bir kombinasyonu kullanılmaktadır. Radyasyon tedavisi bazen ağrılı kemik hastalığını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Tek başına veya diğer tedaviler ile beraber kullanılabilir. Seçilecek tedavi temel olarak hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğuna ve sizde semptom olup olmamasına bağlıdır. Doktorunuz tedavi seçeneklerini, beklenen sonuçları ve olası yan etkileri açıklayabilir. İhtiyaçlarınızı karşılayan bir tedavi planı geliştirmek için doktorunuz ve siz beraber çalışabilirsiniz.

https://www.thd.org.tr/THD_halk/?sayfa=miyelom