Kök Hücre Nakli Kök Hücre Nakli

Kök Hücre Nakli

Hematopoetik kök hücre nakli; sağlıklı kök hücrelerin bir kişiden diğer kişiye (allojenik) ya da kişinin kendi (otolog) hücrelerinin önceden toplanarak sonradan kendisine aktarılması işlemidir. Kök hücreler kemik iliği, periferik kan veya kordon kanından toplanırlar. Lösemi, lenfoma, multipl miyelom gibi kan kanserlerinin sık görülen tiplerine ve kemik iliği yetmezliğine neden olan bazı hastalıklarda, bazı organ kanserlerinde ve özellikle ülkemizde çok sık görülen talasemi gibi kalıtsal hastalıklarda uygulanabilir.

https://emedicine.medscape.com/article/208954-overview