Genel Bakış Genel Bakış

Genel Bakış

Kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile ilgili uluslararası çalışmalar incelendiğinde, her bir hastalığın ayrı ayrı ele alındığı ve bütüncül bir yaklaşımın uygulanmadığı görülmektedir. Hem dünyada hem de ülkemizde hastalığın görülme sıklığı, sağlık hizmetine başvurma ve sağlık hizmeti sunumunda güçlüklerle karşılaşılması, ülkemize özgü olarak daha sık görülmesi ve sağlık sorunlarının ayırıcı tanısında yaşanan güçlükler göz önünde bulundurularak “Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı” kapsamında ele alınacak hastalıklar belirlenmiştir: 

  • -Romatoid Artrit 

  • -Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA)

  • -Osteoartrit 

  • -Behçet Hastalığı

  • -Ankilozan Spondilit

  • -Bel Ağrıları