Aşırı Aktif Mesane Semptomları (AAM) Aşırı Aktif Mesane Semptomları (AAM)

Aşırı Aktif Mesane Semptomları (AAM)

Mesane nedir?

Mesane böbreklerden üretilen idrarı depolayan organdır. Kas yapıdan oluşur, kese şeklindedir ve yaklaşık 500 cc idrar depolayabilir.

Aşırı aktif mesane nedir?

Mesaneyi çepeçevre tabakalar şeklinde saran mesane düz kaslarının çoğu zaman bilinen bir neden olmaksızın bütünüyle kasılarak mesane içi yüksek basınç yaratması ve kişide aniden işeme hissinin gelmesiyle karakterize bir hastalıktır.

Aşırı aktif mesane sıkışma tipi idrar kaçırmanın eşlik ettiği  ya da etmediği ani sıkışma hissi, genellikle artmış idrar yapma sıklığı ve gece idrara çıkma olarak tanımlanır.
 

Aşırı aktif mesane semptomları nelerdir?

•    Ani idrar yapma ihtiyacı ve bunun erteleyememe sıkıntısı
•    İstemsiz idrar kaçırma
•    Normalden daha sık idrar yapma ihtiyacı
•    Gece idrar yapma ihtiyacı ile uyanma
 

Toplumda görülme sıklığı nedir?

İnsanlar %10-20’si hayatlarının bir döneminde çeşitli derecelerde bu şekilde şikayetlerden yakınırlar.
 

Tanısı nasıl konulur?

AAM’li hastanın değerlendirilmesi öykü, muayene ve laboratuvar incelemelerinden oluşmaktadır. Birçok AAM hastasına sadece hikaye ile tanı koymak mümkündür ancak kesin tanı için ürodinami denilen özel bir test yapılarak, mesane kasındaki istemsiz kasılmaların gösterilmesi gereklidir. 
 

Tedavi nasıldır?

Aşırı aktif mesanede birçok tedavi seçeneği bulunmakla birlikte öncelikle hayat tarzı değişikliği, pelvik taban egzersizleri ve davranış tedavileri verilir. Bu tedavilere ek olarak ilaç tedavisi ilaç tedavisinden fayda görmeyen hastalara mesane botox uygulamaları sinirsel iletimi azaltmak için cerrahi girişimler ve sinir uyarıcıları hatta mesane büyütme operasyonları yapılabilir.

Birçok hasta ilaç tedavisiyle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte davranışsal tedavilerin desteklenmesi de başarı oranlarını önemli oranda artırmaktadır. Ayrıca dirençli olgularda kapalı yöntemle (endoskopik) de tedavi alternatifi bulunmaktadır.

Davranış Tedavisi: İdrar tutucu kas egzersizleri, sıkışmayı baskılama teknikleri, idrar söktürücü ilaçların alınma zamanını değiştirmek ve hastayı kilo verme konusunda yönlendirmekten oluşur.

İlaç Tedavisi: Tedavide ilaçlar yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. 

Endoskopik tedavi: İlaç tedavisine dirençli aşırı aktif mesane hastalığı varlığında ve şikayetleri nedeniyle hayat kalitesi bozulan hastalarda idrar torbası içerisine botilinum toksin uygulaması yapılabilir. Etkisi 6-8 ay aralığındadır. Bu nedenle tedavinin tekrarı gerekebilir.
 

AAM ile yaşamak

AAM semptomları hayatı tehdit edici olmamasına ani idrar yapma hissi veya sık idrar yapma gibi semptomlar yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etki yapar. AAM semptomları olan kişiler evi terk etmeden önce tuvalet yerlerini belirleme ihtiyacı hisseder ve toplu aktivitelerden kaçınabilir. Aynı zamanda gece idrar yapma ihtiyacı nedeniyle uykusuz kaldığından enerji seviyesi düşer ve günlük aktivitelerini yerine getirmekte zorlanır. İdrar kaçırma ile sonlanan ani idrar hissi atakları utanç vericidir ve özgüveni azaltır. 
Semptomları kontrol altında tutmak için çeşitli yollar vardır. Bu semptomlar ilişkilerinizde mutlu olmanızı ve toplumunuzdaki sosyal kültürel ve ekonomik hayata katılımı engellememelidir. Semptomlarınız size rahatsız ederse hekiminize başvurmanız önemlidir.