Gastrointestinal Stromal Tümör Gastrointestinal Stromal Tümör

Gastrointestinal Stromal Tümör

Gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal tümörlerinden olup tüm gastrointestinal sistem tümörlerinin %1'den azını oluşturmaktadır. GİST'ler, gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde bulunabilirler, ancak en sık mide (%50-60) olmak üzere sırasıyla ince barsak (%30-35), kolon ve rektumda (%5) görülürler. GİST'ler her yaşta görülebilmektedir ve ortanca tanı yaşı 63 olarak saptanmıştır. GİST'lerin davranışı hastadan hastaya değişiklik göstermektedir ve küçük iyi huylu lezyonlardan yaşamı tehdit eden metastatik sarkomlara kadar değişik spektrumlarda karşımıza çıkmaktadır. GİST'lerin esas tedavisi cerrahi olup, yüksek riskli hastalara adjuvan imatinib tedavisi önerilmektedir. Metastatik ve lokal ileri GİST'lerin tedavisinde başta imatinib olmak üzere tirozin kinaz inhibitörleri kullanılmaktadır ve tirozin kinaz inhibitörleri hem progresyonsuz sağkalım hem de genel sağkalım anlamlı olarak uzatmaktadır.

Kaynak: Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics. 2014;7(1):40-7