Policy Politikamız

Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. olarak tüm faaliyetlerimizi; Kalite Yönetimi yaklaşımı ile stratejik hedeflerimiz ile uyumlu, müşteri odaklılık temel ilkesine dayalı, yenilikçi düşüncelerin desteği ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yöneterek sürekli geliştiririz.

Bunu sağlamak amacıyla;

  • Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyerek yaptığımız her işte ve sunduğumuz her hizmette en iyi seviyeleri hedef almayı,
  • “Müşteri Memnuniyeti” ilkemiz doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi ulusal/ uluslararası kalite standartlarına, müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun olarak pazara sunmayı,
  • Kaliteden ödün vermeden akılcı kaynak kullanımı yaklaşımını esas alarak, verimliliği arttırmayı, çevre ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
  • Kaliteli ve güvenilir ürün/hizmet sunabilmek için, pazardaki gelişmeleri takip ederek uzun dönemli işbirlikleri ile tüm sağlayıcılarımızın kalite bilincinin ve sistemlerinin gelişimine de katkı sağlamayı,
  • Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm süreçlerimizin dijital ortamda gerçekleştirebilecek teknolojik altyapı ve yetkinliği sağlamayı,
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı ile Kalite Yönetim Sistemi’nin etkinliğini, gelişimini ve sürekliliğini sağlamayı

taahhüt ederiz.

ETİK UYUM POLİTİKAMIZ

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama olarak, onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutar, sağlıkta yaşam kalitesini artırmak; çağdaş, güvenilir, yenilikçi çözümlerle hayatın her evresinde yer almak amacıyla büyük bir tutkuyla çalışırız. İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur. Ortak değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Uyum İlkeleri ve Davranış Kuralları çerçevesinde sorumluluk bilinciyle ve “insana saygı” anlayışına dayalı hareket ederiz.

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama olarak tüm işlerimizi yasalara uygun yürütmek, çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize ve tüm iş ortaklarımıza karşı dürüst, şeffaf, tarafsız, ahlaklı ve profesyonel davranmak, Eczacıbaşı isminin saygınlığını ve güvenilirliğini korumak önceliğimizdir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI


Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. olarak sağlıkta yaşam kalitesini arttırarak, yenilikçi çözümlerle hayatın her evresinde yer almak için hareket ediyoruz. Bu amaç 
doğrultusunda iş süreçleri ve faaliyetlerimize ilişkin tüm bilgi varlıklarının güvenliğini en öncelikli konulardan biri olarak kabul etmekte ve bilgi güvenliğine ilişkin temel politika olarak aşağıdakileri belirlemekteyiz.

•    Müşterilere, iş ortaklarına, tedarikçilere ve diğer üçüncü şahıslara ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamayı,
•    Çalışanların bilgi güvenliği bilincini geliştirerek bilgi güvenliği farkındalığını kurum kültürü haline getirmeyi,
•    Ulusal veya sektörel düzenlemelerden kaynaklanan bilgi güvenliği ihtiyaçları, ilgili yasal mevzuat gereklilikleri, anlaşmalardan doğan yükümlülüklere uyumu sağlamayı,
•    Olası bilgi güvenliği olaylarına hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etme yetkinliğini kolaylaştırmak ve bu olayların etkilerini en aza indirmeyi,
•    Şirketin ana ve destekleyici iş operasyonlarının minimum kesinti ile sürekliliğini sağlamayı, 
•    Bilgi güvenliği kapsamında hazırlanmış politika ve prosedürlere uygun iş süreçlerinin yürütülmesini,
•    Bilgi varlıklarına ilişkin risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve periyodik kontrollerinin yapılarak sürekli iyileşmeyi sağlamayı taahhüt ederiz. 

 

    Başbuğ Öke
Genel Müdür
                                    16.11.2021