Solunum Sistemi Hastalıkları Solunum Sistemi Hastalıkları

Solunum Sistemi Hastalıkları

Solunum Sistemi Nedir?

Enerji kazanabilmek için vücudumuza O2 sağlanması ve artık yan ürün olarak ortaya çıkan CO2’in uzaklaştırılması gerekmektedir. Solunum sistemi, organizmaya O2 (oksijen) sağlamak ve başta CO2 (karbondioksit) olmak üzere artık gazların atılmasını sağlamak ile görevli sistemimizdir.

Solunum sisteminin hastalıklarına genel bir bakış

Başlıca 6 grupta toplayabiliriz:

  • Enfeksiyonlar

  • Dejeneratif hastalıklar

  • Çevresel Hastalıklar    

  • Vasküler Hastalıklar

  • Tümörler

  • Alerjik Hastalıklar

Enfeksiyöz hastalıklar

Solunum yolları dış ortamla doğrudan temas ettiği için, bu alanda enfeksiyonlar en sık görülen hastalık grubudur. Pratikte; anatomik açıdan üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) ve alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) olarak ikiye ayrılan hastalıkların karakterleri ve tedavileri de çeşitlilik göstermektedir. Hem üst hem de alt solunum yolları enfeksiyonları viral, bakteriyal ve daha nadir de olsa diğer mikroorganizmaların sorumlu olduğu bir bazda gelişebilir.
Viral ÜSYE
Bu grupta çeşitli virüslerin yol açtığı grip, soğuk algınlığı adı verilen enfeksiyonlar bulunur.
 

Grip ve soğuk algınlığı aynı mıdır?

Grip 38-39°C ve üzerinde ateş,  baş ağrısı, şiddetli kas ve eklem ağrıları, kırgınlık, halsizlik, titreme, kuru öksürük gibi belirtilerle seyreden bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Soğuk algınlığı ise daha çok burun akıntısı, hapşırma gibi belirtilerle kendini gösterir ve klinik olarak daha hafif seyirlidir.
 

Bulaş Yolları

Virüsü taşıyan hasta kişilerin solunum yolu sekresyonlarıyla ve bunlarla bulaşmış eşyalar vasıtasıyla yayılmaktadır. Özellikle okullar, yurtlar, kışlalar, kahvehaneler, huzur evleri gibi kalabalık ve topluca yaşanan ortamlar hastalığın yayılmasında önemli rol oynar. Hasta kişilerden etrafa saçılan virüslerin havada asılı kalabilme yeteneğinin olması bulaşıcılığı daha da artırır. Ellerin sık sık temizlenmesi, damlacıkların çevreye yayılmaması için uygun maske kullanımı hastalığın bulaşmasını azaltacaktır. 
 

Tedavi 

Grip ve soğuk algınlığında sıklıkla tercih edilen ilaçlar, hastaların yakınmalarını düzeltip onları rahatlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu ilaçlar yıllardır yaygın olarak kullanılmakta olup, etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmış ilaçlardır. 
Özellikle grip; yaşlı popülasyon, işgücü kaybı, komplikasyon riski açısından değerlendirildiğinde mevsimsel şiddetli bir hastalık olarak nitelendirilebilir. Bundan dolayı doğrudan etkili,  hekimlerin kar-zarar hesabı yaparak tercih edebileceği tedavi alternatifleri bulunduğu gibi aşı ile korunma seçenekleri de mevcuttur.