Lenfoma Lenfoma

Lenfoma

Lenfoma, lenf sisteminde başlayan kanserleri tanımlayan genel bir terimdir. Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma olmak üzere iki temel lenfoma türü vardır.

  • Hodgkin Lenfoma bir lenf nodundan diğerine sıçrar.
  • Hodgkin dışı lenfoma lenfatik sistem yoluyla düzensiz sıçrama özelliği gösterir.

Her iki tür de çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde görülebilir. Hodgkin dışı lenfoma ileri yaşta daha sık görülmektedir. Çoğu kanser türünün aksine, 15-39 yaş arası ve tekrar 75 yaş üstünde Hodgkin Lenfoma sıklığı en fazladır. Lenfoma erkeklerde kadınlardan daha sık görülür.

 

Nedenleri Nelerdir?

Bilim insanları sebeplerin tümüne açıklık getiremeseler de, araştırmalar sonucunda aşağıdaki maddeler nedenle ilişkilendirilmiştir:

  • İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) ile enfekte hastalarda lenfoma gelişme riski yüksek tespit edilmiştir.
  • İnsan T-hücre Lenfotrofik Virüsü (HTLV-1) ve Ebstein Barr Virüs (EBV) gibi diğer virüsler, bazı lenfoma çeşitleriyle ilişkilendirilmiştir.
  • Yüksek radyasyona maruz kalan kişilerde Hodgkin dışı lenfoma görülme riski yüksektir.
  • Aile öyküsünün olması yüksek Hodgkin lenfoma riski taşır.
  • Neden olan miktarı bilinmeyen bazı tarım ve böcek ilaçları lenfoma ile ilişkilidir.

Belirtileri Nelerdir?

“Ağrısız lenf düğümü büyümeleri Lenfomalarda en sık görülen belirtilerden biridir.” İlk şikayet çoğu kez özellikle lenfomanın büyümeye başladığı vücut bölgelerinde ortaya çıkan ağrısız bir şişliğin fark edilmesi şeklindedir. Ateş, gece terlemesi, yorgunluk ve kilo kaybı da diğer semptomlar arasındadır. Pek çok durumla ilişkili olabilen bu belirtilere sahipseniz bir hekime danışınız.

 

Nasıl Tedavi Edilir?

Lenfoma tedavisi radyoterapi ve kemoterapi ile yapılmalıdır. Lenfomada tedavi seçimi hastalığın evresine göre planlanacağı için evrelemenin doğru yapılması gereklidir. Hodgkin lenfomada tedavi erken evrede radyoterapi yapılması şeklindedir. Hastalık daha ileri evrede ise kombine kemoterapi şemaları uygulanmalıdır. Hodgkin dışı lenfomada tedavi planı lenfomanın derecesi, hastalığın yaygınlığı gibi birçok faktöre göre yapılır, tedavide kemoterapi, radyoterapi veya bu tedavilerin kombinasyonu kullanılmaktadır. Bazen Hodgkin dışı lenfomalı hastalar için kök hücre nakli ile birlikte yüksek doz kemoterapi yapılması gerekir.
 

Kemoterapi Dışı Diğer Tedaviler Nelerdir?

Radyoterapi: Radyasyon tedavi edilen alandaki kanser hücrelerini öldüren bir lokal tedavidir. Tedavi sınırlı bir bölgeye veya geniş alanlara verilebilir. Radyasyon ağrısızdır. Yorgunluk, iştah kaybı, boğazda tahriş, bulantı, öksürük, ağız kuruluğu, deri döküntüleri, saç dökülmesi radyoterapinin beklenen yan etkileridir.

Biyolojik tedaviler: İmmunoterapi dâhil biyolojik tedaviler vücudun hastalıkla savaşabilme kapasitesinin kullanıldığı tedavi şekilleridir. Monoklonal antikorlar bir antijene karşı yapılmıştır. Kanser hücreleri belli antijenlere karşı yapılan monoklonal antikorlarla yok edilmektedir. Radyoimmunoterapi ile monoklonal antikorlara radyoaktif molekül eklenerek direkt tümöre radyoterapi yapılabilmektedir. Radyoaktif molekül I 131 veya yitriyum 90 dır. İnterferon tedavisi de vücutta doğal olarak oluşan bir madde olan alfa interferonun direkt tümör hücreleri öldürebilme etkisinden yararlanılarak uygulanır. Yan etkileri gribal enfeksiyon benzeri (ateş, zayıflık, kas ve eklem ağrıları) semptomlardır.

https://www.thd.org.tr/THD_halk/?sayfa=lenfoma
https://www.cdc.gov/cancer/lymphoma/
https://www.cancer.gov/types/lymphoma
https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3Aproject=medlineplus&query=lymphoma
https://www.lls.org/lymphoma