Osteoartrit Osteoartrit

Osteoartrit

Osteoartrit (OA) esas olarak eklem kıkırdağı, bunun yanı sıra ligamanları ve altındaki kemiği de etkileyen dejeneratif bir eklem hastalığıdır. Bu yapılardaki bozulma zamanla ağrı ve eklem hareketlerinde kısıtlanmaya neden olmaktadır. Bu nedenle, bir organ yetmezliği olarak da tanımlanmaktadır. Önceden yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşünülürken, son dönemde eklem yapısı, genetik, lokal enflamasyon, mekanik güçler ve hücresel ve biyomekanik süreç gibi bir çok faktörün etkileşimi ile oluştuğu düşünülmektedir. Osteoartrit en sık görülen eklem hastalığıdır. 
Yaşlanma ile ilişkilidir ve genellikle 40 yaşından sonra başlar. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tahminlerine göre tüm dünyada 65 yaş üstü erişkinlerin kabaca yüzde 25’inde bu hastalığa bağlı ağrı
ve fonksiyon kaybı vardır. Radyolojik olarak ise erişkinlerin yüzde 33’ünde, 65 yaşın üstündekilerin
ise yüzde 90’ında bulunmaktadır. 55 yaş altında kadın erkek oranı eşitken 55 yaş üstünde kadınlarda
daha fazla görülmektedir. 55 yaş üstünde kadınlarda el ve diz, erkeklerde kalça OA’sı daha fazladır.
Özellikle yıllar boyunca sürekli yüklenme stresine maruz kalan diz, kalça, el ve servikal ve lomber
omurga bölgeleri daha fazla etkilenmektedir.
Ülkemizde ise hastalık yükü çalışmalarında OA yedinci sırada ve toplam hastalık yükü içinde
yüzde 2,9 oranında yer almaktadır.

Osteoartrit tanısı klinik ve radyolojik bulgulara dayanarak konulur. Direkt radyografiler, manyetik
rezonans görüntüleme ve ultrasonografi bu amaçla kullanılabilecek görüntüleme yöntemleridir.

Ref: Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı (2015-2020).

Deri Hastalıkları
Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
Genitoüriner Sistem Hastalıkları
Merkezi Sinir Sistemi Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Diğer Alanlarımız